פרק ה. סיוע ברכישת ממיר דיגיטלי

פרק ה. סיוע ברכישת ממיר דיגיטלי

בהתאם לצו הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (סיוע בשל רכישת ממיר)(הוראת שעה), התשע"א2010 המדינה מעניקה סיוע כספי לרכישת ממיר דיגיטלי – "עידן+" בסכום של 50% מעלות הממיר או 225 ₪ (הסכום הנמוך מבין השניים) .

רשימת הקריטריונים לזכאות :

1. הגשת בקשה לקבלת סיוע בשל רכישת ממיר - באמצעות טופס אינטרנט או באמצעות טופס פיזי המחולק בסניפי הדואר או הניתן להורדה באתר.

2. תשלום אגרת רשות השידור בהתאם לחבותו/ה האישית של מגיש/ת הבקשה.

3. מגיש/ת הבקשה או מי שמתגורר עמו/ה דרך קבע אינו/ה מנוי/ה בחברת הכבלים (HOT) או בחברת הלוויין (YES) החל מתאריך 11.12.2010.

4. סך הכנסתו/ה של מגיש/ת הבקשה ושל מי שמתגורר עמו/ה דרך קבע אינו עולה על 4,317 ₪ בחודש או 6,000 ₪ במקרה בו למגיש/ת הבקשה יש ארבעה ילדים או יותר.

5. הגשת חשבונית מס בשל רכישת הממיר.

6. מגיש/ת הבקשה או מי שמתגורר עמו/ה דרך קבע לא הגישו בעבר בקשה לסיוע בשל רכישת ממיר.

למחשבון לבדיקת הזכאות לסיוע הכספי: הקש כאן

למידע כללי על הסיוע הכספי ואופן הגשת הבקשה: הקש כאן

הסבר על פרקי החוק