פרק ב. הנחות בחשמל לניצולי שואה המקבלים גמלה מהאוצר בתוספת נזקק נצרך

פרק ב. הנחות בחשמל לניצולי שואה המקבלים גמלה מהאוצר בתוספת נזקק נצרך

 

בחודש ספטמבר הותקנו תקנות משק החשמל (תשלום מוחת בקרב נכי רדיפות המלחמה בנאצים), התשע"א -2010 .
התקנות קובעות כי ניצולי שואה הזכאים לגמלה בתוספת גמלת נזקק או גמלת נצרך יקבלו הנחה של 50% בתעריפי החשמל על 400 הקוט"ש לשימוש ביתי.
ההנחה אמורה להינתן באופן אוטומטי בהסתמך על רשימות שיועברו, בהסכמת מקבל הגמלה, מהרשות לניצולי שואה במשרד האוצר לחברת החשמל.

הסבר על פרקי החוק