פרק א. הנחה בתשלום תעריפי החשמל

פרק א. הנחה בתשלום תעריפי החשמל

החל מיום 27.6.2007 נכנס לתוקף חוק משק החשמל (תיקון מס' 6), התשס"ז- 2007, והותקנו תקנות משק החשמל (דרכים להוכחת זכאות לתשלום מופחת), התשס"ז – 2007 . החוק והתקנות קובעים כי תינתן הנחה בשיעור 50%  מהתעריף הביתי המלא לצריכת עד 400 קוט"ש בכל חודש בבית מגורים. 

 

ההנחה תינתן לזקנים הזכאים לקצבת זיקנה בתוספת השלמת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי.

המוסד לביטוח לאומי מעביר מדי חודש נתונים אודות הזכאים לגמלה ופרטיהם לחברת החשמל. המוסד לביטוח לאומי מודיע לזכאים במכתב כי הם זכאים להנחה האמורה. אדם הזכאי להנחה יכול להורות למוסד לביטוח לאומי שלא להעביר את פרטיו לחברת החשמל.

 

חברת החשמל מעניקה ההנחות בהתאם לנתונים המגיעים אליה מהמוסד לביטוח לאומי. אדם אשר יודע כי הוא זכאי להנחה ובכל זאת ההנחה אינה מצויינת על גבי החשבון מחברת החשמל יבדוק אם יש התאמה בין  פרטיו במוסד לביטוח לאומי ובחברת החשמל. כמו כן  כדאי  לפנות למוקד השירות  הטלפוני של חברת החשמל -103 ולעדכן את פרטי הלקוח.  
  
בהתאם לתקנות על חברת החשמל לפרסם מזמן לזמן אודות ההנחה במסגרת חשבון החשמל, בעלון מידע המצורף לחשבון ובכלי התקשורת.

הסבר על פרקי החוק