פרק ח. דמי קבורה

פרק ח. דמי קבורה

 

תושב ישראל שנפטר בישראל או אזרח ישראלי שנפטר בחו''ל והובא לקבורה לישראל – הוצאות הקבורה הבסיסיות (הכנת, חפירת וכיסוי חלקת הקבר ושלט המציין את מקום קבורתו של הנפטר) מכוסות על ידי המוסד לביטוח לאומי במסגרת דמי הקבורה. דמי קבורה אלו משולמים במישרין לחברת הקדישא או הרשות המקומית על ידי הביטוח הלאומי. 
בכל הנוגע להוצאות הקבורה הבסיסיות, אין חברת הקדישא רשאית לגבות אגרות נוספות. מכאן שכל תושב בישראל, גם אם הוא נטול כל אמצעים, זכאי לחלקת קבר וקבורה בכבוד, הממומנת על ידי המוסד לביטוח לאומי, ואין לחברת הקדישא זכות לדרוש ו/או לגבות סכום נוסף מבני משפחת הנפטר.
יחד עם זאת, בכל הנוגע לשירותים שהינם מעבר להוצאות הקבורה הבסיסיות, כדוגמת מצבה ייחודית, או ''שמירת'' חלקת קבר לבן/בת זוג שנותר בחיים ליד בן/בת זוגו שנפטרו, או ''שמירת'' חלקת קבר במקום ספציפי בבית הקברות – על כל אלה רשאיות חברת הקדישא לגבות אגרות נוספות, בהתאם לתעריף אגרות שאושר להן על ידי משרד הדתות. סכומים אלה בכל מקרה אינם מכוסים על ידי הביטוח הלאומי, ומשולמים במישרין על ידי בני משפחת הנפטר.

הסבר על פרקי החוק