פרק ז. מענק פטירה

פרק ז. מענק פטירה

בעת פטירתו של אדם המקבל קצבת זיקנה, זכאי בן/בת זוגו לקבל מענק חד-פעמי מהביטוח הלאומי המכונה ''מענק פטירה''. הזכות למענק זה הינה אוניברסלית ואינה תלויה בהכנסתו של האדם או בנכסיו. באין בן/בת זוג, יזכה ילדו של הנפטר במענק הפטירה (ובלבד שהילד זכאי לקבל קצבת שאירים). גובה מענק הפטירה מפורט באתר המוסד לביטוח לאומי

הסבר על פרקי החוק