פרק ה. גמלה מיוחדת לזקנים שהם עולים חדשים

פרק ה. גמלה מיוחדת לזקנים שהם עולים חדשים

 

עולים חדשים שעלו לישראל מעל גיל 55, ולפיכך לא יכלו לצבור את תקופת האכשרה המינימלית לקבלת קצבאות זיקנה, זכאים לקבל גמלת זיקנה בגובה קצבת הזיקנה הבסיסית, וזאת מכוח הסכם בין הביטוח הלאומי ומשרד האוצר. 
גובה גמלת הזיקנה המיוחדת הינה כגובה קצבת הזיקנה הבסיסית (ללא תוספות).

הסבר על פרקי החוק