פרק ד. גמלת שאירים

פרק ד. גמלת שאירים

 

גמלת שאירים מטרתה להבטיח הכנסה מינימאלית לבן/בת הזוג של מבוטח שנפטר. לעניננו, בהקשר של זכויות זקנים, הרציונל העיקרי היה מבוסס על תפיסת עולם שהיתה קיימת בעבר, ולפיה התא המשפחתי ה''נורמלי'' כולל בעל/גבר שעובד, ואישה הנשארת בבית ומטפלת בילדים. בגיל זקנה, הקיום של האישה היה מהכנסות וקצבאות של הבעל. קצבת השאירים באה להבטיח כי כאשר האישה התאלמנה, היא תמשיך להיות מסוגלת להתקיים מזכותה לקבל גמלת שאירים אם היא עצמה לא היתה מבוטחת בביטוח הלאומי או לא היתה זכאית לקצבת זיקנה מכוח זכאותה שלה עצמה.
 
מי הם ''שאירים''? 
שאירים (בהקשר של זיקנה) הם אלמנה או אלמן שהם בני 50 ומעלה.
 
מה התנאים לקבלת קצבת שאירים? 
התנאים לקבלת שאירים היא כי: 
א. המנוח היה תושב ישראלי המבוטח בביטוח הלאומי 
ב. המנוח מילא אחר דרישת תקופת האכשרה
ג. הזכאי הוא ''שאיר'' של המנוח 
 
מה גובה גמלת השאירים?
גמלת השאירים הבסיסית היא כגובה קצבת הזיקנה הבסיסית.

הסבר על פרקי החוק