פרק ג. תביעה לקצבת זיקנה וחובת משלוח הודעה על הגעה לגיל המאפשר הגשת תביעה.

פרק ג. תביעה לקצבת זיקנה וחובת משלוח הודעה על הגעה לגיל המאפשר הגשת תביעה.

 

קצבת זיקנה איננה משולמת באופן אוטומטי אלא צריך להגיש תביעה לביטוח הלאומי.  

בפסק הדין תא"מ 8227-07-08 פרידמן נגד המוסד לביטוח לאומי, נקבע כי על המוסד לביטוח לאומי מוטלת חובה לשלוח הודעה וליידע את המבוטחים כי הגיעו לגיל המאפשר להם להגיש תביעה לקצבת זיקנה.  ההחלטה הזו חשובה במיוחד לאו ר העובדה שניתן לתבוע ולקבל באופן רטרואקטיבי רק 12  חודשים שקדמו להגשת התביעה לקצבת הזיקנה. במידה ונגרם נזק לזכאי לקצבת הזיקנה מכיוון שהמוסד לביטוח לאומי לא יידע אותו על זכותו להגיש קצבת זיקנה המוסד לביטוח לאומי עשוי להיות חייב לשלם את הקצבה  ממועד תחילת הזכאות. 

הסבר על פרקי החוק