פרק טז. החמרת הענישה על תקיפת זקנים

פרק טז. החמרת הענישה על תקיפת זקנים

 

לאור העליה במקרי האלימות ותקיפת זקנים תוקן חוק העונשין והוסף סימן  ו'2: תקיפת  זקנים.
על פי התיקון התוקף זקן- מי שגילו מעל 65 - וגורם לו חבלה של ממש דינו 5 שנים והגורם חבלה חמורה דינו 7 שנים.
בנוסף אם הורשע אדם בעבירות שצוינו לעיל בית מהשפט יגזור עליו עונש מאסר בפועל ולא כולו על תנאי. מדובר בכלל שניתן לחרוג ממנו בטעמים מיוחדים שיירשמו.

הסבר על פרקי החוק