פרק טו. החובה להכשיר עובדים מקצועיים בנושא זיהוי, איתור וטיפול בהתעללות בזקנים

פרק טו. החובה להכשיר עובדים מקצועיים בנושא זיהוי, איתור וטיפול בהתעללות בזקנים

אחת ההתפתחויות המעניינות במשפט הישראלי נוגעת מההבנה כי בכדי שניתן יהיה להתמודד באופן יעיל עם תופעת ההתעללות בזקנים, חייבים ללמד, לחנך ולהכשיר את אנשי המקצוע העוסקים בתחום, להתמודד עם הנושא. בנושא זה עדיין אין חקיקה ראשית של הכנסת, אבל יש התייחסות בחוזרי מנכ''ל של משרד הבריאות. באופן קונקרטי, חוזר מנכ''ל22/03 בנושא ''נוהל טיפול בזקנים נפגעי התעמרות'' מיום 19.11.03, קבע מספר עקרונות חשובים בכל הנוגע להכשרה המקצועית של סגל רפואי בבתי חולים בתחום ההתעללות בזקנים. בין היתר, קובע חוזר המנכ''ל כי על הנהלת בית החולים למנות צוות לטפול במניעת ואיתור התעמרות כלפי זקנים. כמו כן על הועדה לטיפול בנפגעי התעמרות לפעול להעלאת המודעות, להטמאת ידע, ולהדרכת והכשרת עובדי בית החולים בנושא. הנוהל כולל רשימה של סימנים מזהים להתעללות בזקנים, וכן טפסים לדיווח ומעקב. 

הסבר על פרקי החוק