פרק יד. הזכות לקבל והחובה לספק מידע מכוח החוק למניעת אלימות במשפחה

פרק יד. הזכות לקבל והחובה לספק מידע מכוח החוק למניעת אלימות במשפחה

 

פי שתיארנו בתחילת הדברים, אחת הבעיות בתחום ההתעללות בזקנים, היא חוסר הידע, המודעות, והמידע שיש לזקנים, לבני משפחותיהם, ולאנשי מקצוע בכל הנוגע לזכויות וליכולות החוקיות הקיימות. חוק נפגעי עבירה שתואר לעיל, הוא דוגמא אחת כיצד החוק בישראל מנסה להתגבר על בעיה זו באמצעות הענקת זכות לקבלת מידע. דרך אחרת להתגבר על בעיית חוסר המידע היא בהטלת חובה חוקית לספק מידע. חובה שכזו הוספה בשנת 2002 במסגרת תיקון החוק למניעת אלימות במשפחה. כל אדם זקן, שהיה חשוף להתעללות, ונפגש עם בעל מקצוע, זכאי לקבל מידע כמפורט להלן. 
 
על מי חלה החובה לספק מידע?
החובה לספק את המידע חלק על אנשי מקצוע מתחומים שונים הכוללים: רופאים, אחיות, עובדים סוציאליים, עובדים העוסקים במקצועות פרא-רפואיים, פסיכולוגים, קרימינולוגים קליניים, אנשי חינוך, שוטרים, עורכי דין, אנשי דת, וטוענים רבניים. 
 
מתי קמה החובה לספק מידע?
החובה לספק את המידע קמה כאשר בעל מקצוע, אשר עקב טיפול או ייעוץ שנתן לאדם במסגרת עיסוקו או תפקידו, היה לו יסוד סביר לחשוב כי אותו אדם נפגע לאחרונה מעבירת אלימות על ידי בן זוגו (לרבות הידוע בציבור) או בן זוגו בעבר.
''עבירת אלימות'' לצורך חוק זה היא חבלה בכוונה מחמירה, חבלה חמורה, פציעה, חבלה ופציעה בנסיבות מחמירות, אינוס, מעשה סדום, מעשה מגונה, כליאת שווא, ותקיפה הגורמת חבלה ממשית כלפי בן הזוג.
 
מה תוכן המידע שחייבים לספק? 
המידע שבעלי המקצוע חייבים לספק הוא אודות זכותו של האדם לפנות לגורמי טיפול שונים, לאמור: המשטרה, המחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית, או מרכז לטיפול ולמניעת אלימות במשפחה מטעם המחלקה לשירותים חברתיים. בנוסף, בעל המקצוע צריך לתת לאותו אדם כתובות ומספרי טלפון של הגורמים הנ''ל, לפי רשימה מוגדרת חובה על בעל המקצוע לתעד את מסירת המידע בטופס מיוחד וספציפי, ועליו לשמור את התיעוד הנ''ל כפי שנשמרים אצלו מסמכים אחרים ביחס לאותו אדם. 
 
מידע נוסף ביחס לבעלי מקצוע ספציפיים: 
כל תחום מקצועי, באמצעות השרים הרלבנטיים והארגונים המקצועיים הספציפיים, אמור להיות מוסדר באמצעות תקנות ספציפיות לתחומו בכל הנוגע למידע שיש חובה לספק. בהקשר זה עד כהו פורסמו תקנות לאנשי מקצוע בתחום הבריאות לעובדים סוציאליים,שוטרים.

הסבר על פרקי החוק