פרק ח. התערבות עובד סוציאלי לחוק ההגנה על חוסים (פקיד סעד) מכוח חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

פרק ח. התערבות עובד סוציאלי לחוק ההגנה על חוסים (פקיד סעד) מכוח חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

 

דרך נוספת שבאמצעותה עובד סוציאלי לחוק ההגנה על חוסים יכול להתמודד ולטפל במקרים של התעללות בזקנים היא באמצעות פניה לבית המשפט בבקשה למנות אפוטרופוס. האפוטרופוס מסוגל לפעול, גם בצורה סמכותית, ולחלץ את הזקן ממצב הניצול וההתעללות, וכן לקבל החלטות אשר מאפשרות מתן הטיפול והדאגה הנדרשים לזקן במצבו. 
סקירה מלאה של הסמכויות החוקיות וההסדרים החוקיים בנושא חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות נסקרים בפרק נפרד ועצמאי בנושא זה

הסבר על פרקי החוק