פרק ה. מה היקף התופעה?

פרק ה. מה היקף התופעה?

 

 

לאחרונה התפרסמו ממצאי סקר אשר בחן את היקף התופעה בארץ (איזיקוביץ', לבנשטיין, ווינטרשטיין, 2005 ). 
במחקר השתתפו 1,045 זקנים שנדגמו באופן אקראי ומייצג. מן המחקר
עולה כי :
18.4% מכלל הזקנים דיווחו שנחשפו לסוג פגיעה אחד או יותר (התעללות פיסית ומינית, מילולית, הגבלת חופש וניצול כלכלי),
2% מהזקנים נחשפו לאלימות פיסית ומינית
.8.1% דיווחו על התעללות מילולית
2.7% סבלו מהגבלת חופש
6.6% נוצלו כלכלית
18.1% מהזקנים דיווחו על הזנחה

לדו"ח המחקר המלא "סקר התעללות והזנחה של זקנים בישראל"

הסבר על פרקי החוק