פרק ד. גורמי סיכון

פרק ד. גורמי סיכון

 

למרות ריבוי התיאוריות המנסות לתת הסבר לתופעת ההתעללות בזקנים, אף אחת מהן לא הצליחה לתת מענה תיאורטי הולם לתופעה בכללותה. הסיבות והנסיבות להתרחשות מצבי פגיעה בזקנים הן כה רבות ומגוונות עד שהחוקרים מודים שלא ניתן להצביע על תיאוריה אחת שתדגים סיבה ותוצאה ולבססה אמפירית. על כן, יש חוקרים המתמקדים בניסיון לזהות גורמי סיכון אפשריים המנבאים התרחשות ההתעללות. להלן גורמי הסיכון שנמצאו כמנבאים חזקים להתרחשות התעללות והזנחה: 
 
מאפייני הקורבנות: מן המחקרים עולה כי גם נשים וגם גברים עלולים ליפול קורבן למעשי התעללות והזנחה, אולם חלקן של הנשים רב יותר. בדרך כלל הקורבנות הן ''זקנות זקנות'' בנות 75 ומעלה, הסובלות ממוגבלות פיסית ו/או מנטלית ובשל כך גוברת תלותן בפוגע. מגורים משותפים עם הפוגע נמצאו כמנבא חזק להתרחשות התעללות. עוד נמצא כי בידוד חברתי ורשת תמיכה מצומצמת אף הם מאפיינים את הקורבנות להתעללות והזנחה.
 
מאפייני הפוגעים: הפוגעים/ות הם על פי רוב בני משפחה, מטפלים עיקריים (צאצאים בוגרים או בני זוג), סובלים לעתים מנכות נפשית או גופנית, תלויים בהוריהם מבחינה כלכלית או מקום מגורים, בעלי רשת תמיכה מצומצמת וסובלים מבידוד חברתי. נסיבות אלה עלולות ליצור חיכוך, מתח וקונפליקטים אשר עלולים להסתיים בפגיעה בהורה. התמכרויות לאלכוהול וסמים נמצאו כמנבא חזק להתרחשות התעללות. עוד נמצא כי קושי להתמודד עם בעיות כלכליות, תסכול בעבודה או חוסר תעסוקה, משברי חיים וקושי להתמודד עם נטל הטיפול בהורה הזקן עלולים להוות גורם סיכון נוסף.
 
גורמים סביבתיים: סביבה שאינה מותאמת לספוק צרכיו הפיזיים, הריגשיים וצרכי הביטחון של הזקן, מהווה גורם סיכון להתעללות. הדבר בא לידי ביטוי בבית שאינו מצויד כהלכה ואינו מותאם לצרכי הזקן ומגבלותיו; מגורים משותפים עם בן משפחה או מטפל עיקרי; סביבה חיצונית לא בטוחה כגון מגורים בסביבה עבריינית; חוסר שירותים בסביבת המגורים או קשיי נגישות לשירותים אלה ובידוד חברתי. 

הסבר על פרקי החוק