פרק א. מה זה ''התעללות בזקנים''?

פרק א. מה זה ''התעללות בזקנים''?

 

אחת הדרכים להגדיר את המושג היא על ידי חלוקתו למספר סוגים שונים של התנהגויות פוגעניות: 
 
פגיעה פסיכולוגית (Psychological Abuse ) - קטגוריה זו כוללת מספר גדול של התנהגויות הגורמות ללחץ פסיכולוגי לאדם הזקן. במושג זה נכללים פגיעות מילוליות, כגון: צעקות, השפלה, בידוד, פגיעה בכבוד העצמי, העלבה מילולית שיטתית וממושכת, התנהגות מניפולטיבית, הפחדה, התנהגות פטרנליסטית, התעלמות או התייחסות לזקן כאל ילד. המאפיין את ההתעללות הפסיכולוגית הוא העדר הסממנים הפיזיים הישירים או הוכחות להתעללות, ולכן קשה ביותר לאתרה על ידי גופים פורמאליים.
 
פגיעה גופנית (Physical Abuse) - כאן מדובר על פגיעה פיזית מכוונת בקשיש- בין אם במכות, בהתעללות מינית או בגרימת כאב פיזי בדרכים אחרות, כגון גרימת כוויה באמצעות מים רותחים. המאפיין של התעללות פיזית הוא בממד האלים הפיזי של התופעה שמשמעותה ,פגיעה ישירה בגופו או בבריאותו של הקשיש.
 
פגיעה מינית (Sexual Abuse) - פגיעה מינית, כלומר מגע מיני שלא בהסכמה, מכל סוג שהוא, עם אדם זקן.
 
ניצול כלכלי (Financial Exploitation) –התעללות זו בבסיסה הינה ניצול בלתי חוקי ובלתי אתי של כספי הזקן, או נכסיו, לעיתים תוך ניצול תמימותו, תלותו או חוסר האונים שלו. ניצול כלכלי יכול להתרחש במגוון הקשרים, החל מגזלת קצבת הזקנה של הקשיש ועד מכירת דירתו ללא ידיעתו או הסכמתו. 
 
הזנחה (Neglect ) - נהוג בדרך כלל להבחין בין סוגים שונים של הזנחה: 
א. הזנחה מכוונת (Intentional Neglect ) - חוסר מתן תשומת לב והזנחה מכוונת, מתוך רצון ומטרה לגרום למבוגר סבל, נזק או פגיעה. כמו מניעת אוכל או תרופות בכוונה תחילה, אשר דרכה מנסה המטופל לגרום ללחץ פיסיולוגי או פסיכולוגי. 
ב . הזנחה לא מכוונת ( Nonintentional Neglect ) - גרימת לחץ פסיולוגי ו/או פסיכולוגי לזקן ללא כוונה, כמו מניעת אוכל, תרופות, טיפול כושל, שנגרם כתוצאה מחוסר ידיעה, ובעיה נפשית אצל המטפל. אין הכוונה לפגיעה מכוונת ומודעת להזיק לזקן. המאפיין הבולט של סוג זה של התעללות הינו הממד הטראגי . ההזנחה אף נעשית לעיתים מתוך כוונות טובות מתוך חוסר יכולת או חוסר מודעות להעניק את הטיפול הנדרש.
ג. הזנחה עצמית ( Self Neglect) – שהינו כישלון הזקנים לספק לעצמם טיפול מתאים, גם כאן, ההזנחה העצמית יכולה להיות מכוונת (מתוך רצון למות עקב דכאון, לדוגמא) או לא (מתוך חולשה והעדר יכולת).

הסבר על פרקי החוק