התעללות בזקנים

התעללות בזקנים

אוכלוסיית המבוגרים הינה ''יעד'' להתעללות. התופעה רחבה וכוללת קשת של מצבים החל באירועים פליליים ואלימים של תקיפת זקנים וכלה במצבים של הזנחה ,העלבה ופגיעות מילוליות.

הסבר על פרקי החוק