פרק טו. קבלת הדייר

פרק טו. קבלת הדייר

 

עם אשפוזו יתקבל החולה על-ידי האחות הראשית או האחות האחראית במחלקה. לכל חולה ייפתח תיק אישי, אשר יכלול מסמכים רפואיים, דו''ח סוציאלי, טופס פיזיותרפיה, גיליון הערכה סיעודי. החולה יופנה למחלקה או לחדר המתאים על-פי צרכיו ומצבו התפקודי וכן יקבל ביגוד והנעלה מתאימים. לאחר מכן ייבדק החולה על-ידי המנהל הרפואי או הרופא המטפל בדיקה גופנית. האחות הראשית או אחות המחלקה תערוך בדיקה סיעודית תפקודית, והפיזיותרפיסט יערוך בדיקה כללית. הנהלת המוסד תאפשר לחולה להחזיק פרטי ציוד אישי על-פי בקשתו ובהתאם לחיונית או סנטימנטליות של הפריט לחולה. 
הבדיקות תכלולנה אנמנזה רפואית מלאה, בדיקה גופנית מלאה, בדיקות דם ושתן, תרשים א.ק.ג., רשימת בעיות ואבחנות, הערכת מצב מנטלי, הערכת מצב תפקודי, פרוגנוזה ופוטנציאל שיקומי, תוכנית טיפולית (הוראות לתרופות, תזונה, פיזיותרפיה אחזקתית ותעסוקה). בהגיע חולה לאשפוז, הוא ומלוו, יתקבלו על-ידי האחות הראשית ו/או אם הבית ו/או האחראי על הנושא. בשעת הרישום יתקבלו פרטי קרובי המשפחה, לשם שמירת קשר עמם ומסירת הודעות ומידע שוטף. כמו כן תתקבל אינפורמציה על החולה. 
כל חולה, אם מצבו מאפשר זאת, ובני המשפחה, יקבלו הסבר על בית-החולים, סדר היום, השירותים השונים, אפשרויות התקשרות לבית- החולים, שעות הביקורים וכדומה. 
עוד נקבע כי יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לבחירת מקום מתאים לחולה בחדר, במחלקה ובחדר האוכל, וזאת על-פי מצבו התפקודי, המנטלי ויכולתו ליצור קשר ושפה משותפת עם חולים נוספים שעימם יגור בחדר. כעיקרון, בית-החולים מספק לחולה מלבוש והנעלה, בהתאם לגילו, מינו ולעונת השנה. אולם, יש לאפשר לחולה, על-פי בקשתו או על-פי בקש, משפחתו, להחזיק וללבוש בגדים פרטיים אישיים, כאשר כביסת הבגדים האישיים יכולה להיעשות על-ידי המשפחה או על-ידי בית החולים. ההנחיות קובעות כי יש לעודד זאת למען הרגשתו הטובה של החולה כמו גם את רצונו של החולה להחזיק פרטי ציוד אישי וחפצים קטנים מהבית, להם ערך סנטימנטלי. 
לאחר הקליטה הראשונית, יש לפעול לקליטת החולה מבחינה רגשית. נדרשת הכרת החולה על-ידי כל אנשי הצוות המטפל, לרבות נסיבות האשפוז, רקע קודם, הרגליו, וכלה ביום ההולדת שלו. מידע זה יש להעביר לכל המטפלים בחולה ולהתייחס אליו בישיבת הצוות. 
הצוות המטפל צריך ליצור אצל החולה, במידת האפשר, הרגשת ביתיות ומשפחתיות, היות ובית-החולים לחולים כרוניים הוא גם ביתו של הקשיש בערוב ימיו. במסגרת זו יש לדאוג לשיתוף החולה והמשפחה במידע הנוגע לחייו של החולה במוסד, בהחלטות בכל הקשור לטיפול בו,בתכנון ההתערבות הטיפולית וביישום התערבות זו וכן בהערכת תוצאות הטיפול. 

הסבר על פרקי החוק