פרק יג. איסור גביית תשלומים עבור שירותים

פרק יג. איסור גביית תשלומים עבור שירותים

 

בית חולים סיעודי או מחלקה סיעודית המאשפזים חוליםסיעודיים ותשושי נפש, מטעם משרד הבריאות, חייבים לספק את כל צורכי החולה בתחום הטיפול הרפואי, הסיעודי, אחזקתי-מניעתי, תזונה מתאימה לרבות כל שירותי בית ואין להם כל זכות לדרוש ולגבות כספים מבני משפחת החולים, כגון:
 
חדרי אשפוז - משרד הבריאות מאפשר אשפוז בחדרים בני 2-4 מיטות ועל-פי קריטריונים מוגדרים. אין לגבות ממשפחות תשלום כל שהוא גם אם המשפחה מוכנה לשלם על-מנת לבצע האשפוז בחדר של מיטה אחת או מכל סיבה אחרת. כמו כן, אין לגבות ממשפחות הפרש תשלום במעבר מאשפוז פרטי לאשפוז באמצעות משרד הבריאות. 
 
תרופות - במחיר יום האשפוז שקבע משרד הבריאות כלול סעיף תרופות בסל הקניות.
 
טיטולים - הטיפול בטיטולים הוא טיפול רפואי לכל דבר והוראה לשימוש על-ידי רופא לאחר אבחון אורולוגי. מוסדות בסקטור הפרטי המספקים שירותי אשפוז למשרד הבריאות תוגמלו לאחרונה עבור השימוש בטיטולים. לגבי מוסדות ציבור הנושא בבדיקה. מכל מקום, חל איסור לדרוש ולגבות כספים ממשפחות המאושפזים, מאידך, אין חובה לספק טיטולים כל עוד לא הופסק השימוש בקטטר ובפנרוס. 
 
כביסה אישית - מוסד המאפשר לבוש פרטי לחולים מסוימים מן הדין שידאג להסדרי כביסה תוך הבטחת הלבוש לחולה שהלבוש שייך לו. בכל מקרה אין לדרוש תשלום ממשפחות שהטיפול בכביסה אינו מתאפשר להן. 
 
גילוח, תספורת, טיפול בציפורניים - מהווים חלק מהטיפול הסיעודי האישי (היגיינה אישית) וחובה על המוסדות לספקם בתדירות מתאימה ללא תשלום.
 
• הסעת חולים לטיפול ואשפוז בבתי חולים כלליים - בתעריף יום אשפוז במוסדות הסקטור הציבורי, ההסעות כלולות בתעריף ועל המוסד לספק שירות זה ללא דרישות לתשלום מן המשפחות. מוסדות פרטיים חייבים לספק את השירות ורשאים כמקובל להגיש חשבונות ללשכת הבריאות שאשפזה את החולה ולדרוש החזר תשלום. אין בשום פנים ואופן לדרוש תשלום מהמשפחות. החזר התשלום על-ידי חשבונית ובמחירי מד''א. יצויין, שבמקרים מסוימים כאשר המצב הרפואי מאפשר זאת על-פי אישור הרופא אפשרי להעביר חולה גם במונית במקום באמבולנס.

הסבר על פרקי החוק