פרק י. כוח האדם במעון

פרק י. כוח האדם במעון

 

המחוקק הסדיר את כל הקשור לנושא כוח האדם במעון באמצעות תקנות הפיקוח על מעונות (תקן עובדי מעונות לזקנים והכשרתם ותנאי כשירותם של מנהלי מעונות לזקנים), תשל''ז-1977
תקנות אלו מפרטות אילו בעלי תפקידים חייב כל מעון להעסיק (בהתאם למספר הדיירים במעון), מהם הכישורים הנדרשים מכל אחד מבעלי התפקידים הללו ומהי הגדרת התפקיד של כל אחד מהם. תקנות אלו מחייבות את המעונות, כך שעליו להעסיק את כל בעלי התפקידים כנדרש בתקנות ולהקפיד כי כישוריהם אכן יהיו כמפורט בתקנות. חשוב לשים לב כי תקנות אלו חלות על מעון אשר תפוסתו 50 זקנים או יותר.

הסבר על פרקי החוק