פרק ט. מתקני המעון והשירותים המוענקים לדיירים

פרק ט. מתקני המעון והשירותים המוענקים לדיירים

 

התקנות קובעות באופן מפורט ביותר מה יכללו מבני המעון, כיצד יעוצבו מתקניו וכיצד עליו להיראות מבפנים ומבחוץ. מטרתן של קביעות דקדקניות אלו היא לוודא כי דיירי המעון ייהנו מרמת חיים מינימלית כלשהי, המחייבת את מנהל המעון כסטנדרט חוקי ואחיד. התפישה היא כי על-מנת להבטיח איכות חיים ראויה לדיירי המעון אין זה מספיק כי הטיפול בהם יהא איכותי ומקצועי, אלא נדרש גם כי סביבת המגורים והאופן בו בנוי המעון יותאמו לצורכיהם של הדיירים וישרתו אותם באופן הטוב ביותר, שהרי אלו גורמים חשובים ביותר המשפיעים ישירות על איכות החיים של הדיירים במעון.
 
מבני המעון- בנושא זה קובעות התקנות כי המעון ייבנה לפי תקני ומפרטי הבנייה החלים לפי דיני התכנון והבנייה במשפט הישראלי. עוד נקבע כי במעון שאינו ממוקם בקומת הקרקע או הממוקם בקומת הקרקע אך יש בו יותר מקומה אחת, תהא מעלית אחת לפחות. כן נקבע רוחב מינימאלי למעברים במעון וחובת התקנתם של מעקי אחיזה ושל מעברים משופעים למעבר כיסאות גלגלים. 
 
חלונות - החלונות בחדרי המגורים, בחדרי האוכל ובמטבח יפנו אל מחוץ למבנה המעון. כן נקבע מהו הגודל המינימלי של שטח החלונות בחדרי המגורים. החלון בחדר המגורים יהיה ניתן לסגירה ויהיה ממוקם כך שיאפשר צפייה בעדו ממצב של ישיבה. המטרה היא, כמובן, לאפשר לדיירים לצפות מתוך חדרם אל החוץ גם במצב של ישיבה, דבר החשוב במיוחד עבור דיירים המרותקים לכיסא גלגלים. 
 
מטבח ומזון - ציוד המטבח יהיה תקין ונקי ובכמות מספקת ביחס למספר הזקנים שבמעון. מנהל המעון ידאג לכך שבזמן הטיפול במזון, בישולו והגשתו, יישמרו כללי תברואה, צורתו האסתטית וטעמו הטוב של המזון וכי הארוחות יועברו מהמטבח למחלקות השונות בעגלות מיוחדות במיכלי נירוסטה סגורים. 
במטבח תהא אספקת מים חמים קבועה בכל שעות היום, וכן יימצאו במעון במשך 24 שעות ביממה מים חמים במיחם ומצרכים מתאימים ומספיקים להכנה עצמית של משקה חם. כמו כן, מחובתו של מנהל המעון לדאוג לתזונה מתאימה לכל דייר, לפי סל מזונות שייקבע לאחר התייעצות עם תזונאי. במסגרת זו עליו לספק לכל דייר שלוש ארוחות עיקריות לפחות, מהן ארוחה אחת חמה לפחות, וכן שלוש ארוחות ביניים. כן עליו לדאוג לארוחות מיוחדות עבור דיירים הזקוקים לתזונה מיוחדת, על-פי הוראות מנהל המעון. כמו כן עליו לוודא כי במעון יהיה מלאי מזון בכמות מספיקה וכן מלאי לשעת חירום. 
 
חדר האוכל- בחדר האוכל יוקצה שטח של 1.50 מ''ר לפחות לכל דייר. מספר מקומות הישיבה ליד השולחנות בחדר האוכל יהיה לפחות כמספר הזקנים המתגוררים במעון. השולחנות בחדר האוכל ייועדו לשישה אנשים לכל היותר. המטרה היא להעניק לכל דייר מרחב מספיק על-מנת שיהא לו נוח לסעוד את ארוחותיו, כאשר לכך חשיבות מיוחדת במעונות בהם מתגוררים דיירים רבים. עוד נקבע כי ליד חדר האוכל יותקנו כיורים לרחיצת ידיים וחדרי נוחיות, וכן כי חדר האוכל לא ישמש למגורים.
 
חדרי מגורים לדיירים- התקנות קובעות כי בחדר מגורים לא יתגוררו יותר משני דיירים וכי יוקצו חדרים גם לבודדים. הקושי בהוראה זו הוא כי לא נקבע כמה חדרים, מתוך כמות החדרים הכוללת, יוקצו לבודדים. שטח של חדר לשניים לא יפחת מ-12 מ''ר, שטחו של חדר לבודד לא יפחת מ-8 מ''ר. כאן המטרה היא לוודא כי לכל דייר יוענק מרחב מספיק למחייה, כך שתישמר איכות חייו של הדייר. החשש הוא מפני מנהלי מעונות אשר יעדיפו לשכן דיירים רבים ככל הניתן בשטח קטן כלל הניתן, וזאת על-מנת להגדיל את רווחיהם ולהגדיל את יעילות המעון מבחינה כלכלית. התקנות באות למנוע מצבים כאלו. 
אשר לתכולת החדר, קובעות התקנות כי בחדר יהיו שקעי חשמל לחיבור מקרר וקומקום חשמלי. לכל שני זקנים תהיה יחידת רחצה, בגודל 4 מ''ר, אשר המבנה שלה ותכולתה מפורטים ביותר בתקנות. לכל דייר תהיה מיטה נפרדת בגודל של 1.80 מטר על 0.80 מטר לפחות, ובגובה של 0.50 מטר כולל מזרן בגובה של 10 ס''מ לפחות. כן יינתנו לכל דייר כלי מיטה. ליד המיטה יהיה ארון לילה, הניתן לנעילה, לאחסנת חפצים אישיים. ליד המיטה יהיה פעמון אזעקה או מכשיר מצוקה אחר לקריאה לעזרה. בחדר יהיו כיסאות במספר מספיק, שולחן המיועד לשימושם של דיירי החדר, ארון בגדים אחד לכל דייר, מדפים ווילונות. בחדר לא תהיינה פינות חדות העלולות לגרום לחבלות.
 
כלי מיטה- מנהל המעון ידאג לספק לכל דייר כלי מיטה נקיים ותקינים, בהתאם לעונות השנה ולצורכי הדייר. מנהל המעון ידאג כי במעון יהיה מלאי מספיק של מצעים להחלפה בכל שעות היממה. בנוסף, עליו לדאוג לשירותי כביסה ותיקוני בגדים, מצעים, מגבות וכדומה וכן לאפשר לדיירים הרוצים בכך לכבס את בגדיהם בעצמם במכונות כביסה. עוד נקבע בתקנות כי מחובתו של מנהל המעון לדאוג כי כל דייר יהיה לבוש בלבושו הפרטי כשהוא נקי ומתאים לעונות השנה, וכן כי לכל זקן יהיה מלאי מספיק של בגדים נקיים להחלפה. חשוב לשים לב כי מנהל המעון אינו חייב לספק לדיירים לבוש במידה ולבושם הפרטי מתבלה עד כדי כך שאין עוד אפשרות ללובשו.
 
פינת ישיבה- במעון תהיה פינת ישיבה אחת לפחות או חדר לשהייה בשעות היום, הכולל שולחנות, כיסאות, מקלט טלוויזיה, מיחם למים חמים. מטרתה של קביעה זו היא לוודא כי לדיירים תהא פינה בה יוכלו לשבת יחדיו, לערוך מפגשים חברתיים, לארח בני-משפחה, לשוחח זה עם זה, לעסוק בפעילויות פנאי שונות וכדומה. שטח זה, שהינו ''שטח ציבורי'', חשוב ביותר שכן מאפשר הוא לדיירים רבים במעון להפיג את בדידותם, למצוא חברה נעימה ולפתח קשרים חברתיים. 
 
אחזקה וניקיון של המבנה והציוד- מנהל המעון ידאג לניקוי המעון, חדרי המגורים, השירותים והפרוזדורים, לניקוי הקירות, הדלתות והציוד, לניקוי יום-יומי של המטבח, חדרי האוכל, וחדרי השירותים הציבוריים וכן לאחזקה תקינה של מבנה המעון וציודו. לשם יישום הוראה זו נקבע כי מנהל המעון ידאג לחומרי ניקיון בכמות מספיקה לשמירת ניקיון המעון. חומרי הניקיון יישמרו במקום סגור. 
 
חשמל ואוורור- במעון תהיה אספקת מים חמים במשך 24 שעות ביממה. במעון תהיה תאורה טבעית במשך היום וכן תאורה חשמלית מספקת בכל שעות היממה. כמו כן תותקן תאורת חירום. במעון תותקן הסקה מרכזית או מתקן חימום אחר מאושר. כמו כן, מנהל המעון ידאג לכך כי בשטחי המעון שבהם שוהים הדיירים יופעלו אמצעי חימום ואוורור בקיץ ובחורף במידה ובפריסה נאותה. כן עליו לדאוג לאוורור יום-יומי של החדרים הציבוריים, של חדרי המדרגות ושל השירותים במעון. 
 
טלפון- במעון יותקנו שני מכשירי טלפון לפחות, במקום מרכזי, שיבטיחו קשר עם החוץ בעת הצורך, ושאחד מהם לפחות הינו טלפון ציבורי. קביעה זו חשובה במיוחד על-מנת לאפשר לדיירים קשר נוח, קל וזמין עם הזולת, כל אימת שיחפצו בכך. 
 
שילוט- במעון יותקנו שלטים קריאים וברורים לציון אולמות וחדרי שירות, וכן יהיו שלטים על דלתות חדרי המגורים. המטרה היא לאפשר לכל דייר להתמצא במבנה המעון ובמתקניו ללא כל קושי. 
 
שירותי דת- מנהל המעון ידאג לספק לכל דייר, הרוצה בכך, מזון כשר ואפשרות לקיים את מנהגי הדת המקובלים עליו. במסגרת חובה זו עליו לערוך סידורים מתאימים לעריכת תפילות עבור הרוצים בכך. עוד נקבע כי על-פי בקשת רוב הדיירים שבמעון ידאג מנהל המעון לשמירת שבת ומועדי ישראל בשטחיו הציבוריים של המעון. 
 
שירות סוציאלי- כפי שמתבקש מתפקידו של מנהל המעון לדאוג לרווחתם האישית והחברתית של הדיירים, התקנות מחייבות אותו לדאוג לכך שאחת לשבוע לפחות יינתן לדיירים שירות סוציאלי. השירות הסוציאלי נועד לשם קביעת תוכנית לשילובו של הדייר במעון, סיוע לדייר בתקופת הסתגלותו למעון ובעת משבר וכן קיום קשרים שוטפים של הדייר עם משפחתו, עם מוסדות וארגונים בקהילה ועם רשויות הרווחה שטיפלו בו לפני כניסתו למעון.
 
שירותי חברה, תעסוקה ותרבות- התקנות מחייבות את מנהל המעון לדאוג לקיום פעילות חברתית, תרבותית ותעסוקתית, המותאמת לדיירים ולצורכיהם, וכן לספק לדיירים ציוד, חומרי עבודה ותעסוקה, משחקים, עיתונים וספרים. התקנות קובעות כי הפעילויות תתקיימנה בכל יום בשעות שלפני הצהריים, אחר הצהריים והערב, לפי תוכנית קבועה ובהתחשב בדעתם וברצונם של הדיירים. 
בנוסף, מחויב מנהל המעון להקצות מקום עבור ספרייה לשימוש הדיירים וכן חדר רב תכליתי, שישמש כמספרה וכמקום למתן שירותי קוסמטיקה ויופי. 
 
שירותי בריאות- התקנות מטילות על מנהל המעון חובות רבות, וחשובות ביותר, בכל הקשור לדאגה לבריאותם של דיירי המעון. ראשית, מחובתו של מנהל המעון לדאוג לכך כי יינתנו לדיירים שירות עזרה ראשונה במשך 24 שעות ביממה על-ידי עובד שעבר קורס עזרה ראשונה. מעבר לכך, עליו לדאוג לשירותים רפואיים נוספים אשר יינתנו לדיירים באופן שוטף. ואלו הם הטיפולים שמחויב המעון לספק לדייריו:
1) שירותי סיעוד, וכן טיפול אישי וסידורי היגיינה לדיירים שאינם מסוגלים לעשות זאת בעצמם;
2) טיפולי פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק, לפי הפניית רופא המעון; 
3) תרופות, טיפול רפואי שוטף וטיפול בידי מומחים לפי הפניית רופא המעון; 
4) בדיקות רפואיות תקופתיות לפי הפירוט המופיע בתקנות; 
5) עזרים רפואיים תקינים, לפי הצורך. 
כמו כן מחייבות התקנות את מנהל המעון לדאוג לכך שינוהל תיק רפואי מעודכן לכל דייר וכי תיקבע לכל דייר תוכנית טיפולית-סיעודית בכתב, מייד עם קבלתו למעון.
מנהל המעון אחראי להבאת דייר לבית-חולים, עם ליווי, במקרה הצורך, ולהחזירו עם ליווי. קביעה חשובה מאין כמוה היא כי על מנהל המעון להבטיח שכל דייר יוכל לפנות לשירות רפואי נוסף על זה הקיים במעון, לפי בחירתו ועל חשבונו. המשמעות היא כי אסור למנהל המעון להגביל או למנוע את גישתו של הדייר לשירות רפואי בכל מסגרת שהיא, לפי בחירתו, שכן רק לדייר נתונה החירות להחליט באיזו מסגרת ברצונו להיות מטופל. ראוי לציין כי זכות זו של הדייר מעוגנת גם בחוק זכויות החולה . כמובן, המעון אינו צריך לשאת בעלויותיו של הטיפול במקרה זה והן תוטלנה על הדייר. 
 
דייר המתאשפז בבית-חולים- מנהל המעון אחראי לקיום מעקב אחר מצב הזקן בעת שהותו בבית-החולים. מעקב זה יבוצע בידי אחות המעון והעובד הסוציאלי של המעון. עוד מחויב מנהל המעון להודיע מייד למשפחת הזקן על אשפוזו. קביעה חשובה נוספת היא כי מקומו של הדייר במעון יישמר לו בזמן אשפוזו בבית-החולים לתקופה של שלושה חודשים לפחות. בעד תקופה זו ימשיך הדייר לשלם 90% מהתשלום החודשי הקבוע שבינו לבין המעון. כביקורת על הסדר זה ניתן לומר כי 90% מהתשלום החודשי הקבוע הינו שיעור גבוה יחסית לתשלום, בהתחשב בעובדה שדיירים רבים עלולים להימצא תקופות לא קצרות בבתי-חולים, וכי בזמן שהותם שם אין למנהל המעון כל הוצאות אחזקה עבורם, אלא רק תפוסת חדר נוספת. 
 
בטיחות- במעון יותקנו סידורי בטיחות מפני אש, סידורי ביטחון מפני פריצות וכן לוח בקרה לקליטת קריאות במכשירי המצוקה של הדיירים הזקוקים לעזרה. כמו כן, במעון יהיה מקלט בנוי ומצויד כחוק.
 
הוצאות החזקה שוטפות- באופן עקרוני, כל הוצאות ההחזקה השוטפות של הדייר בעת מגוריו במעון – חלות על המעון, פרט להוצאות אישיות, כמו רכישת תרופות, מוצרי ספיגה, תשלום לאמבולנס ופריטים אישיים שהדייר רוכש עבור עצמו, כמו בגדים ונעליים. 

הסבר על פרקי החוק