פרק ח. מיקום המעון ושטחו

פרק ח. מיקום המעון ושטחו

 

התקנות אוסרות על הקמת מעון במקום שאינו מיועד למגורי בני אדם על-פי דיני התכנון והבנייה בישראל, וכן בסמוך לדרך מהירה. מטרתם של איסורים אלו ברורה, והיא נועדה לוודא כי מעונות יוקמו אך ורק במקומות הראויים לכך, בבניינים מאושרים ולא רעועים או מטים ליפול, וכן במקומות שאינם סואנים יתר על המידה, כמו בסמוך לדרך מהירה, דבר שעלול להיות גם מסוכן מאוד מבחינה בטיחותית עבור דיירי המעון.
 
היתר להקמת מעונות בשכונות המיועדות למגורים 
על פי 63א לחוק התכנון והבנייה, תשכ''ה-1965, נקבע כי כאשר בתכנית מיתאר מיועדת קרקע כלשהי למטרת מגורים, יראו ייעוד כאמור כאילו הוא כולל גם היתר לבניה ותפעול מעונות לזקנים עצמאיים ותשושים. 
 
שטח המעון
התקנות קובעות כי השטח הבנוי של קומת הקרקע במעון לא יעלה על 40 אחוזים משטח הקרקע המוקצית לו. המטרה כאן היא לוודא כי בקומת הקרקע במעון יישארו גם שטחים שאינם בנויים, כאלו שישמשו את הדיירים ואת מבקריהם להליכה, ישיבה בצוותא בגינה וכדומה. כך תובטח איכות חיי הדיירים במובן זה ששטח גדול יחסית, מקומת הקרקע של המעון, יישאר שטח פתוח, לרווחתם של הדיירים אשר יוכלו לטייל בו, לנפוש ולנוח. אולם, חשוב לשים לב כי המגבלה היא רק לגבי קומת הקרקע במעון, כך שניתן לבנות מבנה בעל עשרות קומות, כאשר השטח הפתוח בו הוא 60% בלבד. הקושי הוא כי אותם 60% של שטח פתוח נחלקים בין מספר רב מאוד של דיירים, ולכן ספק אם יש בהוראה זו כדי לשמור כראוי על איכות חייהם ועל רווחתם של הדיירים.
עוד נקבע בהקשר זה כי שטחי החוץ במעון יכללו גינות, מדרכות ופינות ישיבה מספיקות לדיירי המעון. במעון שבו כמה ביתנים, ייבנו מעברים מקורים שיחברו בין ביתני המגורים לביתני השירות, בכדי שלא ייווצר מצב בו דיירים מסוימים יהיו מנותקים מביתני השירות במעון (למשל, ביתן חדר האוכל וביתן המרפאה). עוד קובעות התקנות את רוחב המעברים, על-מנת שלא יהיו צרים יתר על המידה, וכן כי יהיו הם מרוצפים חומר קשיח ונוח להליכה בלא חשש החלקה. אשר לאפשרויות הגישה של דיירי המעון, מחויב המעון להסדיר גישה נוחה להולכי רגל ולאנשים בכיסאות גלגלים, עד לכניסה למעון, וכן להתקין שטח חנייה לכלי רכב בכניסה למעון. עוד נקבע כי תוסדר כניסתו של אמבולנס למעון. מטרתן של קביעות אלה היא להבטיח גישה קלה, נוחה ומהירה לדיירים אל שטח המעון, כמו גם לבני משפחתם ולמבקריהם. אשר לאבטחתם של דיירי המעון, נקבע בתקנות כי על המעון ושטחי החוץ להיות מגודרים באופן שתימנע כניסת אדם ללא בקרה. 

הסבר על פרקי החוק