פרק ה. היכן וכיצד ניתן להתלונן?

פרק ה. היכן וכיצד ניתן להתלונן?

 

דייר אשר רוצה להתלונן על פגיעה בזכויותיו, על היחס הניתן לו, על כל הפרה של החוק והתקנות, ובכלל - על כל דבר המפריע לו, יכול לבחור לעשות זאת באחת מכמה דרכים: 
1) פנייה אל ועד הדיירים במעון. התקנות מחייבות את מנהל המעון לדאוג לכך שהדיירים יבחרו מתוכם ועד אשר ייצגם לפניו ולפני המפקח על המעונות. כל תלונה לגבי החיים במעון ניתן להעביר לוועד הדיירים. הוועד ינסה לסייע לדייר, ובמקרה הצורך, ייצג את כלל הדיירים לפני מנהל המעון ולפני המפקח על המעונות. התקנות קובעות כי מנהל המעון יתחשב בביקורת, בתלונות ובהצעות לשיפור שיעביר אליו הוועד. הסדר זה חשוב הוא ומבורך, אולם יש לשים לב כי מנהל המעון צריך להתחשב בדעתו של הוועד, ואין מוטלת עליו כל חובה לעשות כן.
2) פנייה אל מנהל המעון. מנהל המעון אחראי על שלומם הפיסי והנפשי של הדיירים במעון ועל רווחתם, ומכאן אחריותו לסייע לכל דייר הפונה אליו. יתר-על-כן, למנהל המעון אפשרות לפתור במהירות וביעילות בעיות שונות הצצות במעון, ולכן יכול הוא להיות לעזר רב לכל דייר הנתקל בבעיות בחיי היום-יום במעון. 
3) פנייה אל המפקח על המעונות. מעבר לאפשרות שוועד הדיירים ייצג את עניינם של הדיירים לפני המפקח על המעונות, רשאי כל דייר בפני עצמו לפנות אל המפקח בכל בעיה ובכל נושא המציקים לו והקשורים לחיים במעון. התקנות מחייבות את מנהל המעון לאפשר ולעזור לכל הדייר הרוצה בכך לפנות אל המפקח על המעונו, שלא באמצעות הוועד, בבקשה או בתלונה, בעל-פה או בכתב. מנהל המעון מחויב לתלות הודעה בלוח המודעות בחדר האוכל שבמעון ובה לפרט את פרטי המפקח על המעונות: שמו, מען משרדו ומספר הטלפון שלו.
4) פנייה אל ארגוני זכויות. אם כל האמצעים הקודמים לא סייעו, תמיד ניתן לפנות לעזרה אל אחד מארגוני הזכויות המסייעים לקשישים; הסיוע ניתן בהתנדבות. במסגרת זו ניתן לפנות אל האגודה לזכויות האזרח, עמותת ידיד, עמותת יד ריבה, עמותת המשפט בשירות הזיקנה, עמותת קו לזקן ועוד. 
5) פנייה אל נציב קבילות הציבור בלשכת מבקר המדינה. כאשר מדובר במוסד ממשלתי. 
6) אפשרות פנייה לבית-המשפט בתביעה כנגד המעון. 

הסבר על פרקי החוק