הזכויות במסגרות מוסדיות לזקנים

הזכויות במסגרות מוסדיות לזקנים

נבחן את אופציות המגורים הזמינות עבור האוכלוסייה המבוגרת בישראל במוסדות לטיפול ממושך ואת מערכת הדינים המסדירה אותן, בדגש על תנאי המגורים ועל הזכויות הנתונות לדיירים.

 

הסבר על פרקי החוק