חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו

חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו

חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו לא עוסק במישרין בזקנים דווקא. הוא מגדיר את זכויות היסוד החוקתיות של כלל תושבי ואזרחי ישראל. יחד עם זאת, חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו היווה בעת חקיקתו, בשנת 1992, מהפיכה חוקתית וערכית. לראשונה, נקבע חוק יסוד שניתן לו מעמד חוקתי; ובנוסף, לראשונה עוגנו בחוקי היסוד ערכים שהם ביסודם ערכים ליברלים ואינדבידואליים. לערכים אלה חשיבות רבה לאוכלוסייה הזקנה: היא מבטיחה כי יתייחסו אליהם בכבוד, ולא בצורה משפילה ופטרנליסטית. לכן, הגם שאין בחוק היסוד תשובה לשום שאלה משפטית ספציפית בתחום זכויות הזקנים – חוק יסוד זה מקרין על כלל החוקים ועל כלל הזכויות המפורטות באתר זה.

הסבר על פרקי החוק