פרק ז שונות

פרק ז שונות

 

עדה ארצית לענייני סיעוד 

מכוח החוק שר הרווחה ממנה ועדה ארצית מייעצת לענייני סיעוד. הועדה כוללת נציגים ממשרדי הממשלה, נציגי קופות החולים, מומחים בתחום הטיפול הממושך, ונציגים של הסתדרות הגמלאים. הועדה אמורה לייעץ למוסד לביטוח הלאומי בעניינים שונים הקשורים לחוק, לרבות הקצאת כספים למימון פעולות פיתוח.

האם אפשר ל''השתמש'' בזכות לקבלת גמלת סיעוד לשם הקלת המימון של השהות במוסד סיעודי? 

על פי החוק, אם הזכאי לקבלת גמלת סיעוד אינו גר עם בן משפחה או לא מטופל על ידי בן משפחה, ושירותי הסיעוד אינם זמינים או לא סופקו לו בתוך 30 ימים מיום הזכאות, הזקן יהיה זכאי להתקבל למוסד סיעודי של המדינה (או מוסד שהמדינה משתתפת בהחזקת המטופלים בו) ובלבד שהמימון להחזקתו יהיה במסגרת התקציב המיועד לכך מכספי גמלת הסיעוד ובמסגרת התקציבים המאושרים של משרד הבריאות או משרד הרווחה. 

''טרום סיעוד''

טרום סיעוד הינו מושג שאינו קיים בחוק אך התפתח עם השנים במציאות. בשל התחרות הרבה בין ספקי שירותי הסיעוד, חברות סיעוד לעיתים מסכימות להתחיל לספק שירותי סיעוד בפועל, גם לפני שתביעתו של אדם אושרה על ידי הביטוח הלאומי, וזאת בחינם וללא כל תמורה. הדבר נעשה בפועל כמובן על מנת ''לרכוש'' את ליבו של האדם, כך שבבוא העת, כאשר תביעתו לגמלת סיעוד תאושר – הוא ימשיך בהתקשרות עם חברת הסיעוד שהעניקה לו את השירותים בשלב ''טרום הסיעוד''.

בהקשר זה יש להדגיש כי אין לאדם כל מחוייבות להמשיך ולהתקשר עם החברה שהעניקה לו ''טרום סיעוד'' ועל פי החוק, לאחר שאושרה תביעתו לקבלת גמלת סיעוד, הוא בן חורין לחלוטין לבחור את ספק השירותים לפי שיקול דעתו המוחלט. 

הסבר על פרקי החוק