ביטוח סיעוד

ביטוח סיעוד

 

הזכות לסיעוד בקהילה בישראל מעוגנת במסגרת חוק הביטוח הלאומי, בפרק בנושא ביטוח הסיעוד. גמלת סיעוד היא גמלה שתכליתה לסייע לאנשים מבוגרים (ככלל, נשים מעל גיל 60, וגברים מעל גיל 65 – כאשר גילאים אלה באופן הדרגתי עולים לנשים מעל גיל 64 וגברים מעל גיל 67), אשר סובלים ממוגבלות בתפקוד היומיומי ונזקקים לסיוע בביצוע פעולות היום יום, להמשיך ולתפקד באופן עצמאי בקהילה, וזאת באמצעות הענקת שירותי תמיכה וסיוע בביצוע פעולות היום יום.
מטרת החוק שנכנס לפעולה בשנת 1988, איננה לתת מענה לכלל הצרכים או לכלל הזקנים הסובלים מבעיות בתפקוד היום יומי. מטרת החוק לסייע באופן חלקי ומוגבל בלבד על מנת להקל על הנטל המוטל על כתפי בני המשפחה המעניקים בפועל את עיקר הטיפול בהוריהם או בני משפחתם הזקנים המוגבלים בצורה ניכרת בפעילות היום יום.
יצויין כי בנוסף לזכות לקבל גמלת סיעוד מכוח חוק הביטוח הלאומי, לאנשים הזכות לרכוש לעצמם ביטוח סיעודי פרטי בשוק הפרטי. ראו לעניין זה בהמשך – במסגרת ביטוח סיעודי פרטי.

הסבר על פרקי החוק