זכויות לניצולי שואה

זכויות לניצולי שואה

הצורך:

קושי בהתמודדות הניצולים עם המהלך הבירוקרטי המייגע הנדרש למיצוי זכויות, והיעדר מערך מקצועי פרטני ברמה היישובית למתן מידע, ייעוץ, ליווי ומעקב עד למימוש הזכויות.

מטרה מרכזית:

מימוש מירבי של הזכויות המגיעות לניצולי שואה על מנת לאפשר להם לחיות ברווחה ובכבוד.

כיוון פיתוח:

מתן שירות למרותקי בית והגעה לפריפריה.

תכנית ממשיכה:

נקודות זכות

תכניות להעלאת מודעות