תכניות פנאי (לניצולי שואה)

תכניות פנאי (לניצולי שואה)

הצורך:

חוסר בפעילות חברתית ותרבותית מחוץ למסגרות הרגילות היומיומיות של מועדונים ומרכזי יום.

מטרה מרכזית:

לעודד יציאה מהבית כדי לשמר את מעורבות הניצולים בפעילויות חברתיות.

כיוון פיתוח:

פיתוח תכנית"נוף מולדת"- טיולים מובנים לניצולי שואה.

תכנית ממשיכה:

יידישפיל

תכנית יוצאת:

רוח חמימה

תכניות להעלאת מודעות