כלים טיפוליים לניצולי שואה

כלים טיפוליים לניצולי שואה

הצורך:

תקופת הזִקנה מביאה איתה שינויים והתנסויות מורכבות המציפות אצל ניצולי השואה את הטראומה שעברו ולרוב הצליחו להדחיק במהלך חייהם. הצפה זו עלולה לגרום להידרדרות משמעותית במצבם.

מטרה מרכזית:

פיתוח כלים ייחודיים למניעת הידרדרות ושיפור איכות חייהם של ניצולי השואה באמצעות עיבוד טראומות העבר בדרכים יצירתיות שיעצימו אותם ויחוללו שינוי בתדמיתם השלילית.

כיוון פיתוח:

המשך פיתוח כלים טיפוליים ויצירתיים לניצולי שואה המאפשרים עיבוד טראומת העבר תוך העצמת הניצולים וחשיפה לקהל הרחב.

תכניות ממשיכות:

תיאטרון עדות, צילום בגיל

תכניות להעלאת מודעות