מרותקי בית (סל"ב)

מרותקי בית (סל"ב)

הצורך:

בשל מצבם התפקודי נמנעו ניצולי שואה המרותקים לבית מלהשתתף בתכניות קהילתיות ייעודיות, ובין היתר הם סובלים מבדידות, מחוסר מידע ומיצוי של זכויותיהם, ומהיעדר טיפול סוציאלי ורפואי נאות.

מטרה מרכזית:

מתן מענה חברתי וטיפולי ייעודי לניצולי שואה המרותקים לביתם המותאם לצורכיהם.

כיוון פיתוח:

תכנית חומש ארצית משותפת לאשל ולמשרד הרווחה הן מבחינה מקצועית והן מבחינה תקציבית. התכנית  תהווה את ספינת הדגל של התחום בשנים הקרובות.

תכניות להעלאת מודעות