מועדונים לניצולי שואה

מועדונים לניצולי שואה

הצורך:

השתייכות למסגרת ייחודית המרכזת תחתיה את השירותים לניצולי השואה ביישוב, ומאפשרת התאמת שירותים אישיים לכל ניצול .

מטרה מרכזית:

מתן מענה חברתי ותרבותי לניצולי השואה.

כיווני פיתוח:

  • הכנסת תכנים טיפוליים רפואיים מניעתיים למועדונים
  • הטמעת המועדונים כשלוחה המרכזית לשירותים נוספים לאוכלוסייה זו.

תכניות ממשיכות

  • 21 מועדוני קפה בריטניה
  • הקמת 5 מועדונים חדשים

תכניות להעלאת מודעות