תכניות לניצולי שואה - קפה אירופה

תכניות לניצולי שואה - קפה אירופה

רקע


תכניות לניצולי שואה עוסקות בנושאים הבאים:

  1. מועדונים
  2. מרותקי בית (סל"ב)
  3. כלים טיפוליים
  4. פנאי
  5. זכויות

מטרות

פיתוח והענקת שירותים רב תחומיים וייעודיים לניצולי שואה, בקהילה ובבית, כל עוד הם חיים, ומיצוב תדמית חיובית כלפיהם.

עקרונות פעולה

  1. אספקה ישירה של שירותים לניצולי השואה, בהיקפים גדולים וארציים, במטרה להגיע לכל ניצול נזקק.
  2. התאמת המענים להזדקנות האוכלוסייה ולאחוז גבוה של מרותקי בית מקרבם.
  3. מתן דגש על הצרכים הנפשיים והחברתיים לצד הצרכים הפיסיים.
  4. תכניות הממקמות את ניצולי השואה בקדמת הבמה ומסייעות ליצירת תדמית חיובית כלפיהם ולהעברת מסרים לדור הצעיר.

נושאי התחום