אורח חיים בריא

אורח חיים בריא

מטרות:

  • ביסוס שלב ההטמעה של תכניות בתחום אורח חיים בריא, השלמת תהליכי פיתוח הידע בתכניות, איתור גופים ממשיכים וגיבוש תצורות ההפצה ודרכי ההפצה של פרקטיקות מיטביות.
  • החלטה על הכשרות בתחומי אורח חיים בריא שימשיכו להתבצע על ידי מרכזי ההכשרות של אשל.

תכניות בתהליכי יציאה:

  • עמיתי קידום בריאות – התכנית מסתיימת בסוף שנת 2016.
  • ספורט עממי – התכניות בתהליכי יציאה במהלך 2016- 2017. מתקיימים דיונים עם המשרד לשויון חברתי, משרד הספורט ומשרד הבריאות להמשכיות להעברת התכניות לאחריותם.
  • התנדבות ובין דורי – כל התכניות בשלבי יציאה במהלך 2016, למעט תכנית "קול הדורות" ו"שחפים".
  • זִקנה וסביבה –  כל התכניות בשלבי יציאה במהלך 2016.
  • תכניות הוליסטיות לאורח חיים בריא – נדרשת בחינה של מודלים אלו כחלק מהשירות במסגרת מרכזים לגיל השלישי.
  • ליווי רוחני – עם סיום פיתוח הידע וגיבוש מודולת הדרכה – הנושא יעבור למרכזי ההכשרה.

תכניות להעלאת מודעות

התוכנית פותחה  בין השנים 2018-2016 בשיתוף המשרד להגנת הסביבה, החברה להגנת הטבע וג'וינט-אשל ופעלה במשך תקופה זו כפיילוט בחמש רשויות מקומיות: הרצלייה, זיכרון יעקב, נתניה, מבשרת ציון ומגדל העמק. במסגרת...