כנסי חשיפה ומודעות לפרישה

כנסי חשיפה ומודעות לפרישה

רוב הפורשים בישראל לא זוכים לתהליך מסודר של הכנה לפרישה וחלקם אף אינם מודעים לחשיבותו. המעורבות הקהילתית והעירונית נמוכה מאוד. המסגרת הציבורית היחידה המספקת מענה היא ימי המידע של ביטוח לאומי אשר מתקיימים בסניפיו. למרות המאמצים של המחלקה לייעוץ לקשיש, המובילה את ימי המידע, להזמין את כל הפורשים ללמוד על זכויותיהם בביטוח לאומי ועל תכנון הפרישה, חוסר מודעות לחשיבות הנושא גורם להשתתפות נמוכה בחלק מהסניפים.

כנסי הכנה לפרישה נועדו להעלאת המודעות של הפורשים לחשיבות התכנון תוך חשיפתם לגורמים הרלוונטיים לשלב קבלת ההחלטות. הכנסים יניעו ללמידה נוספת (באופן עצמאי, בהשתתפות בימי המידע של ביטוח לאומי או בסדנאות הכנה לפרישה, או בפניה לייעוץ פנסיוני). התכנים יועברו "על קצה המזלג" בשפה נגישה ויכללו את הנושאים הבאים: חשיבות תכנון הפרישה, קצבת זקנה, פנסיה ומיסוי, היבטים מנטליים של הפרישה ותשתיות מקומיות לטובת הפורשים.

מטרה מרכזית :
יצירת שער כניסה מובנה אשר ייצר מודעות לצורך בניהול תקופת החיים שלקראת הפרישה ולאחריה.

שותף מרכזי:
המשרד לשוויון חברתי, רשות שוק ההון והמוסד לביטוח לאומי 

על תכניות הכנה לפרישה ראו כאן

 

צפו בסרטון תדמית על כנס ההכנה לפרישה