מודלים להתערבות במצבי סיכון לירידה תפקודית

מודלים להתערבות במצבי סיכון לירידה תפקודית

מטרה מרכזית:

פיתוח מודל שיקומי מותאם למצבים עתירי סיכון להדרדרות תפקודית במרחבים ביתיים, טיפוליים וקהילתיים.

כיווני פיתוח:

  • מעבר מאשפוז לקהילה

  • היסטוריה של נפילה אחת לפחות ועוד גורם סיכון

  • תחלואה כפולה – מחלות כרוניות מרובות ודיכאון ו/או ירידה קוגניטיבית.

תכניות ממשיכות:

  • תכנית הזה"ב לשימור תפקוד בקרב אנשים מאושפזים ובחזרה לקהילה (בית חולים רמב"ם).

  • תכנית לבני משפחה של זקנים במצבי סוף חיים המשוחררים מבתי חולים כלליים (בי"ח עפולה).

  • תכנית לאנשים זקנים המשוחררים מבי"ח שיקומי.

  • מודל התערבות של אנשי מקצועות הבריאות במעבר בין אשפוז כללי לקהילה (פעילות גופנית כמרשם לחזרה לתפקוד לאחר אשפוז).

 

תכניות להעלאת מודעות