דיני משפחה

דיני משפחה

חובתם של ילדים לזון את הוריהם הזקנים, וזכותם של הורים להיתמך כלכלית על ידי ילדיהם הבגירים מעוגנת בישראל בחוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי''ט-1959. חוק כללי זה מחייב כל אדם לדאוג למזונותיהם של בני משפחתו, על-פי התנאים וסדרי העדיפויות הקבועים בו. משמעותו של המונח ''מזונות'' משמעותו צורכי הקיום הבסיסיים של אדם, כגון: מזון, מגורים ולבוש.

הסבר על פרקי החוק