חוק החולה הנוטה למות, התשס"ו -2005

חוק החולה הנוטה למות, התשס"ו -2005

 

שנת 2005 נחקק חוק החולה הנוטה למות, התשס"ו -2005. המשמעות היא כי המצב החוקי הקיים בישראל מאפשר לאדם להימנע מטיפול רפואי מאריך חיים על פי רצונו אם וכאשר לא יהיה מסוגל להביע את התנגדותו לטיפול והוא יהיה בסוף חייו. 
ניתן לבקש לא לקבל טיפולים כגון טיפולים כימותרפיים, ניתוחים, חיבור למכונת הנשמה והזנה מלאכותית.
יודגש כי החוק אינו מותיר חופש בחירה מוחלט לחולה להימנע מכל הטיפולים הרפואיים מאריכי החיים אלא על פי מסגרת מצומצמת המוגדרת בחוק כפי שיפורט בהמשך. 

הסבר על פרקי החוק