פרק י. ייפוי כח לטיפול רפואי לפי סעיף 16 לחוק

פרק י. ייפוי כח לטיפול רפואי לפי סעיף 16 לחוק

 

לפי סעיף 16 לחוק זכויות החולה, ניתן למנות מיופה כוח שיקבל עבור החולה את ההחלטות הרפואיות במידה ואינו כשיר לקבלן. כאמרו בפרק ד' לפי חוק זכויות החולה (1996) אסור להעניק טיפול רפואי מבלי קבלת הסכמה מדעת של החולה , כלומר קבלת הסבר על מהות הטיפול הסיכונים והסיכויים והחלופות לו. באמצעות הכנת ייפוי כוח למתן החלטות רפואיות ניתנת האפשרות למנות אדם שיחליט החלטות רפואיות במקום החולה ועבורו, במצב שבו אין נותן מיופה הכוח יכול לקבל החלטות רפואיות בכוחות עצמו עקב המצב הרפואי, הנפשי או השכלי.

את מי ניתן למנות

ניתן למנות קרוב, בן משפחה או כל אדם אשר נותן ייפוי הכוח סומך עליו והוא בגיר וכשיר. אדם אשר יבין במה מדובר, ויכבד את רצון נותן ייפוי הכוח, ויפעל בהתאם לרצונותיו ובקשותיו.

 • סמכויות מיופה הכוח

  הסכמה או סירוב לטיפול בו נדרשת חתימת החולה ו/או מילוי טופס והסכמה מדעת , לכל הטיפולים וכן ניתן להגביל ו/או לסייג זאת בהתאם.

 • אפשרות לקבל מידע רפואי ו/או חוות דעת רפואית מכל מטפל/מוסד רפואי שבו טופלתי או הנני מטופל, כאשר מידע זה נחוץ לשם החלטה בדבר הטיפול בי.

 • אפשרויות בחירה בין מתן טיפול הרפואי או אי מתן טיפול רפואי.

 • הרופאים והצוות הרפואי-טיפולי מחויבים לקבל את הוראותיו של מיופה הכוח.

 • אפשרות החלטה האם להעביר לאשפוז במוסד רפואי סיעודי או לאו לרבות אשפוז כרוני.

 • לייצג את נותן הייפוי הכוח בפני ועדת האתיקה.

 • לתת הסכמתי לפעולות נוספות נלוות וקשורות לטיפול הרפואי.

 • נועד למטרות טיפול רפואי בלבד-לא תקף לעניינים כלכליים/כספיים, מיופה הכוח לא רשאי ולא יהיה רשאי לעשות בשמי כל פעולה כספית או התחייבות כספית.

תוקף ייפוי הכוח 
ייפוי הכוח תקף לעשר שנים או פחות בהתאם לרצון נותן ייפוי הכוח, ניתן להאריכו כל הזמן ככל שנדרש. בתום עשר שנים מתבטל ייפוי הכוח אוטומטית אלא אם כן מאריכים אותו.
סייג, במידה ונותן ייפוי הכוח הופך במהלך השנים לבלתי כשיר, היינו בעל ירידה קוגניטיבית , ולא יכול להאריכו, יישאר ייפוי הכוח בתוקף גם בחלוף עשר השנים.
ייפוי הכוח ניתן לביטול בכל עת,  הן בכתב והן בעל-פה, תוך מתן הודעה מתאימה.

כיצד מחתימים יפוי כוח מסוג זה
 

אדם בוגר, צלול וכשיר משפטית יכול מנות מיופה כוח.

 •  

 • ייפוי הכוח יעשה בכתב על גבי טופס - "יפוי כוח לטיפול רפואי לפי סעיף 16 לחוק זכויות חולה" הנמצא באתר של משרד הבריאות.

 • על טופס ייפוי כוח חותמים ביחד באותה עת נותן ייפוי הכוח, מיופה הכוח ומאמת החתימות (עד).

 • העד צריך להיות אחד מהאנשים הבאים: רופא/אחות/עו"ד/עובד סוציאלי/פסיכולוג, שעליו לאמת את זהות החותמים, לוודא שהדבר נעשה מתוך רצון חופשי ללא לחץ כלשהו ולהתרשם שהמשמעות מובנת.

 • על כל החותמים להיות נוכחים בו זמנית.

חשיבות ייפוי הכוח

לחתימה על ייפוי כוח מסוג זה חשיבות רבה, שכן הוא מאפשר לפרט שיכבדו את רצונו גם במצב בו הוא לא יוכל להחליט ו/או להביע את עמדתו באשר לגופו, לטיפולים, לתרופות, ניתוחים וכדומה. במידה ולא הוכן ייפוי כוח לקבלת החלטות רפואיות והחולה אינו כשיר ואינו יכול להביע את עמדתו ו/או לחתום על כתב הסכמה ועדיין יש צורך בהחלטה לגבי הגוף מהיבטים רפואיים, החלטות טיפוליות - והרי שאין מנוס אלא לפנות לבית משפט ולפתוח הליך למינוי אפורטופוס על הגוף. מינוי האפורטרופוס, הינו הליך יקר וארוך, וזהות האפוטרופוס נקבעת על ידיד בית המשפט. עם קבלת מינוי אפוטרופוס הוא אשר מוסמך להחליט לגבי אותו האדם.

הסבר על פרקי החוק