חוק זכויות החולה

חוק זכויות החולה

חוק זכויות החולה, אשר נחקק בשנת 1996, מבטא הכרה רשמית ומפורשת במכלול הזכויות הנתונות לאדם החולה, המבקש טיפול רפואי או המקבל טיפול רפואי, תוך הגנה על כבודו ועל פרטיותו. אומנם, גם בטרם נחקק חוק זה היו נתונות לחולה ולמטופל זכויות, אולם הן לא עוגנו באופן מסודר ומרוכז בדבר חקיקה אחד. חוק זכויות החולה מהווה חלק ממגמת המשפט הישראלי בשנים האחרונות לחזק את זכויות היסוד של האדם באמצעות עיגונן בחוק. נקודת המוצא של החוק היא המטופל עצמו, ולכן הוא מיועד כל-כולו לפירוט הזכויות הנתונות לו, תוך הגנה על כבודו של המטופל ועל פרטיותו. שני ערכים אלה מודגשים במיוחד בחוק זה, שכן להם חשיבות עליונה במיוחד כאשר המדובר בטיפול רפואי

הסבר על פרקי החוק