פרק ז. פרסום מודעות ''דרושים'' ואיסור אפליה מטעמי גיל

פרק ז. פרסום מודעות ''דרושים'' ואיסור אפליה מטעמי גיל

הסבר על פרקי החוק