פרק ז. פרסום מודעות ''דרושים'' ואיסור אפליה מטעמי גיל

×

הודעת שגיאה

לא ניתן ליצור את הקובץ.

פרק ז. פרסום מודעות ''דרושים'' ואיסור אפליה מטעמי גיל

הסבר על פרקי החוק