פרק ו. מהי תקופת ההתיישנות – עד מתי ניתן להגיש את התביעה?

פרק ו. מהי תקופת ההתיישנות – עד מתי ניתן להגיש את התביעה?

הסבר על פרקי החוק