פרק ו. מהי תקופת ההתיישנות – עד מתי ניתן להגיש את התביעה?

×

הודעת שגיאה

לא ניתן ליצור את הקובץ.

פרק ו. מהי תקופת ההתיישנות – עד מתי ניתן להגיש את התביעה?

הסבר על פרקי החוק