פרק ג. האם יש מצבים בהם יהיה מוצדק להפלות מטעמי גיל?

פרק ג. האם יש מצבים בהם יהיה מוצדק להפלות מטעמי גיל?

החוק קובע כי אין רואים הפליה כאשר ''היא מתחייבת באפיים או ממהותם של התפקיד או המשרה''. כפי שתארנו לעיל בפרשת האגודה לזכויות האזרח לעיל או בפרשת רקנט, הנטל הוא על המעביד, להוכיח כי: אוביקטיבית, אכן ניתוח אוביקטיבי של דרישות התפקיד מצביעות על זיקה רלבנטית לגיל כרונולוגי; כי לא ניתן לנקוט הליך אלטרנטיבי, כדוגמת מבחנים אינדבידואליים, אשר יבטיחו את כשירות המועמד, ללא קשר לגילו הכרונולוגי.

הסבר על פרקי החוק