איסור אפליה בתעסוקה בזקנה

איסור אפליה בתעסוקה בזקנה

 

המציאות הישראלית (וגם החוץ-ישראלית) היא כי ה''אג'יזם'' - האפליה מטעמי גיל – משתוללת. מודעות בעיתונים, חברות כוח אדם, תאגידים, כולם באופן מודע ולא מודע, ישיר ועקיף, מפלים לרעה עובדים בגילאים מבוגרים. אנשים מעל גיל 40 נחשבים במקרים רבים ''זקנים'' בשוק העבודה ונתקלים בקשיים רבים להתקבל לעבודה, כאשר בהרבה מקרים הסיבה האמיתית לכך היא סטרואטיפים שליליים ביחס לגיל. הדברים כמובן נהיים חמורים הרבה יותר כאשר מדובר באנשים מבוגרים מעל גיל הפרישה, בשנות ה- 60 או ה- 70 לחייהם. 

החוק בישראל מנסה להתמודד עם האפליה מטעמי גיל בדרכים שונות. אדם מבוגר וזקן אשר נתקל באפליה בתעסוקה בשל גילו יכול להלחם ולנקוט בצעדים משפטיים להבטיח את זכויותיו. נתאר להלן את מערך החוקים והזכויות האוסרים על אפליה מטעמי גיל בעבודה ותעסוקה במשפט הישראלי.

הסבר על פרקי החוק