פרק ט. זכאות להנחות והטבות למי שאינו זכאי לתוספת השלמת הכנסה לקצבת הזיקנה בגלל שיש לו הכנסה נמוכה מהפנסיה

פרק ט. זכאות להנחות והטבות למי שאינו זכאי לתוספת השלמת הכנסה לקצבת הזיקנה בגלל שיש לו הכנסה נמוכה מהפנסיה

 

תיקון לחוק משנת 2009 קובע שחלק מהאזרחים ותיקים יקבלו אותן הנחות והטבות מוגדלות הניתנות לאזרחים ותיקים המקבלים תוספת השלמת הכנסה, למרות שבפועל הם לא זכאים להשלמת הכנסה. ההנחות יהיו בין היתר, בארנונה בחשמל וברכישת תרופות.  תנאי הזכאות הם כל התנאים הבאים:
א. האזרחים התחילו להיות מבוטחים בפנסיה בפעם הראשונה רק החל מינואר 2008  (עם כניסת צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק)
ב. הפנסיה מעבודה לא עולה על 24.3% מהשכר הממוצע במשק אם מדובר באדם יחיד ללא בן זוג. אם לאזרח הותיק יש בן זוג אז  שהכנסה מפנסיה מהעבודה של האזרח הותיק ובן זוגו לא עולה על 38.3% מהשכר הממוצע במשק. 
ג. שאם הוא לא היה מקבל פנסיה מעבודה הוא כן היה זכאי להשלמת הכנסה.  כלומר שהאזרח הותיק עמד בכל התנאים האחרים לתוספת השלמת הכנסה לקצבת הזיקנה ורק הפנסיה בסכום הקטן מנעה ממנו לקבל השלמת הכנסה.  
המוסד לביטוח לאומי הוא המוסמך לבדוק את הזכאות של אזרח ותיק החושב שהוא זכאי להטבות הללו.

הסבר על פרקי החוק