פרק ז . חובת יידוע לגבי זכויות

פרק ז . חובת יידוע לגבי זכויות

במרץ 2011 תוקן חוק האזרחים הותיקים ונקבעה הוראה חדשה לפיה רשויות ציבוריות יהיו מחויבות למסור, אחת לשנה, בכתב, סיכום של כל זכות הטבה שנותנת אותה רשות ציבורית לאזרחים ותיקים. הסיכום יימסר למשרד לאזרחים ותיקים שיקבע בתקנות כיצד יועבר המידע לאזרחים. כמו כן הרשות הציבורית תפרט לגבי האפשרות של הציבור לקבל מידע נוסף על הזכויות או ההטבה המגיעות לו.

רשות ציבורית המעניקה הנחה בדמי כניסה או בדמי נסיעה יקבלו הוראות מהשר האחראי עליהם בנוגע לפרסום ההנחה במקום הנראה לעין הציבור.

רשות ציבורית הינה כל משרד ממשלתי, עיריות, מועצות מקומיות, קופות חולים, חברות ממשלתיות, חברות דיור ושיכון, המוסד לביטוח לאומי , חברת חשמל, דואר ישראל, רכבת ישראל ועוד.

הסבר על פרקי החוק