פרק ד. איזה מוסדות אמורים להיות מוקמים על ידי החוק?

פרק ד. איזה מוסדות אמורים להיות מוקמים על ידי החוק?

 

על פי החוק היו אמורים להיות מוקמים שני מוסדות חשובים ומרכזיים: 
היועץ לענייני אזרחים ותיקים – שר הרווחה אמור למנות באישור הממשלה יועץ לענייני אזרחים ותיקים. נכון להיום לא מונה יועץ שכזה.
המועצה הציבורית לענייני אזרחים ותיקים – שר הרווחה אמור למנות מועצה ציבורית לענייני האזרחים הותיקים. מספר חברי המועצה לא יעלה על 35 ולא יפחת מ- 21. לפחות שליש מחברי המועצה יהיו נשים. במועצה אמורים לכהן נציגי משרדי הממשלה ומוסדות אחרים של המדינה ובלבד שמספרם לא יעלה על שליש מחברי המועצה; חמישה נציגים לפחות של מרכז השלטון המקומי; חמישה חברים לפחות שהם נציגי ציבור וארגוני מתנדבים; חמישה נציגים לפחות של הסתדרות הגמלאים בישראל; ולבסוף, אנשים שלדעת ראש הממשלה הם בעלי נסיון ידע בבעיותיהם של אזרחים ותיקים. 
בפועל, נכון להיום, אין מועצה פעילה.

הסבר על פרקי החוק