פרק ג. לאן לפנות אם לא מקבלים תעודת אזרח ותיק?

פרק ג. לאן לפנות אם לא מקבלים תעודת אזרח ותיק?

הסבר על פרקי החוק