פרק ח. נספח ב' - טבלת גיל פרישה לנשים

פרק ח. נספח ב' - טבלת גיל פרישה לנשים

 

 

בינואר 2012 הוחלט לדחות את ההעלאה הדרגתית לגיל הפרישה לנשים מ-62 ל- 64 וזאת עד לשנת 2017. 
גיל פרישה לנשים בתקופת המעבר (לפי תאריך לידה):

חודש הלידה

גיל הזכאות (בשנים)
עד מרס 194460
אפריל עד אוגוסט 194460 ו-4 חודשים
ספטמבר 1944 עד אפריל 194560 ו- 8 חודשים
מאי עד דצמבר 194561
ינואר עד אוגוסט 194661 ו-4 חודשים
ספטמבר 1946 עד אפריל 194761 ו-8 חודשים
מאי 1947 עד דצמבר 195462
ינואר עד אוגוסט 195562 ו-4 חודשים
ספטמבר 1955 עד אפריל 195662 ו-8 חודשים
מאי עד דצמבר 195663
ינואר עד אוגוסט 195763 ו-4 חודשים
ספטמבר 1957 עד אפריל 195863 ו-8 חודשים
מאי 1958 ואילך64

 

הסבר על פרקי החוק