פרק ו. האם גיל פרישה חובה עצמו חוקי?

פרק ו. האם גיל פרישה חובה עצמו חוקי?

 

שאלה חוקית מעניינת בפני עצמה היא האם עצם הטלת החובה לסיים לעבוד בגיל כרונולוגי מסויים –ללא כל קשר ליכולות ולתרומה של העובד היא בפני עצמה חוקית. מזה מספר שנים ישנם קולות, בארץ ובעולם, הקוראים לבטל לחלוטין את גיל הפרישה המנדטורי, ולהחיל במקומו הסדרים אחרים. 

יש המציעים להחיל גיל פרישה מודרג, שבו על פני תקופה של מספר שנים, עובד יוכל לפרוש באופן הדרגתי, תוך הענקת גמישות בבחירת מועד הפרישה. 
יש המציעים לבטל לחלוטין את גיל הפרישה המבוסס על גיל כרונולוגי, ולהחליפו במבחנים תפקודיים, אשר עובד יכול להמשיך לעבוד ללא כל קשר לגילו הכרונולוגי, כל עוד הוא כשיר ומעוניין לעבוד. 
השאלה היא מעניינת בהקשר הישראלי במיוחד לאור חוק יסוד: חופש העיסוק, אשר לכאורה מעניק את הזכות החוקתית לאדם לעבוד בעבודה לפי בחירתו, והגבלת זכות זו אך ורק על בסיס פרמטר כרונולוגי איננו פשוט. יחד עם זאת אין הכרעה בנושא עדיין במשפט הישראלי, וימים יגידו להיכן דברים יתפתחו בנדון.

הסבר על פרקי החוק