פרק ה. הזכות לעבוד מעבר לגיל הפרישה חובה

פרק ה. הזכות לעבוד מעבר לגיל הפרישה חובה

 

ככלל, על פי החוק בישראל, אין ''זכות'' לעבוד מעבר לגיל הפרישה חובה. להיפך – למעביד ה''זכות'' לסיים את יחסי העובד-מעביד, ולסיים את עבודת העובד עם הגיעו לגיל הפרישה חובה. 

יחד עם זאת, יש לזכור, כי בכפוף להסדרים חוקיים הקבועים החוק, בהסכמי עבודה קיבוציים או בהסכמים אישיים – ניתן לעיתים להמשיך לעבוד אף מעבר לגיל הפרישה חובה. בשירות המדינה יש הסדר מיוחד לעניין זה.

הסבר על פרקי החוק